ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
40,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.net
45,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
.org
57,800 تومان
1 سال
55,400 تومان
1 سال
57,800 تومان
1 سال
.biz
50,900 تومان
1 سال
50,900 تومان
1 سال
50,900 تومان
1 سال
.info
50,300 تومان
1 سال
50,300 تومان
1 سال
50,300 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .